Kvalitetsgaranti vid flyttstäd

Vår Kvalitetsgaranti

Vi garanterar att städningen kommer att uppnå ett resultat som godkänns vid professionell besiktning. Om du mot förmodan stöter på brister, ingår kostnadsfri komplettering av städningen.

Om du upptäcker brister i städningen

Vi vill förbereda dig på att att avvikelser kan uppstå, det är en del av normalprocessen. Om du upptäcker brister, ber vi dig att inte korrigera dessa själv. Det är viktigt för oss att kunna se och åtgärda dessa enligt vårt avtal med dig. Reklamera bristerna enligt nedan:


 1. Fotografera bristerna
 2. Förteckna bristerna i en punktlista
 3. Maila punktlista och foton till reklamation@deluxia.se *

*OBS! Reklamera INTE till städpersonal eller arbetsledare, detta räknas inte som ett officiellt kontaktförsök med företaget. När du kontaktar oss på reklamation@deluxia.se, oavsett tid på dygnet, registreras ditt ärende automatiskt i vårt system, vilket möjliggör snabbast tänkbara uppföljning och åtgärd.

När sker åtgärder av fel?

Enligt konsumenttjänstlagen har vi rätt till en skälig tid för att avhjälpa eventuella fel. I vårt avtal med dig specificeras att vi har 3 arbetsdagar på oss att åtgärda brister efter att de har rapporterats. Vi jobbar alltid för att lösa eventuella problem så snabbt som möjligt, men vi uppskattar din förståelse för de tidsramar som är avtalade.

Om du finner dig i en situation där du bokat in din flyttstädning utan hänsyn till tidsfristen för korrigeringar, kontakta oss så hjälper vi till att söka en lösning på problemet.

Förväntningar på städkvalitet

Vilka förväntningar är realistiska att ha gällande städningens resultat, och hur bedömer man städkvaliteten? 

System för bedömning

Den mest erkända och normgivande standarden för att bedöma städkvalitet är standarden System för fastställande och bedömning av städkvalitet (SS-INSTA 800-1), utgiven av SIS. Denna standard har utvecklats för att objektivt mäta och säkerställa renlighetsnivåer i olika lokaler. Den hjälper oss att konstatera och garantera en hög och jämn kvalitet på vår städning.

Det är viktigt att förstå att även med noggrann och professionell städning, så anger INSTA 800 att en viss nivå av föroreningar anses acceptabel även på den högsta kvalitetsnivån för mycket krävande miljöer. Det är varken praktiskt möjligt eller eftersträvansvärt att en bostad ska vara 100% fri från föroreningar. 

Vid en professionell städbesiktning används INSTA 800-standarden som ett hjälpmedel för att objektivt bedöma renligheten. Enstaka mindre avvikelser anses inte som ett underkännande, utan avvikelserna behöver vara tillräckligt signifikanta i sig eller tillräckligt många i antalet, för att städningen inte ska godkännas. 

Vår kvalitetsmålsättning

Vår målsättning är att uppnå eller överträffa den kvalitetsnivå som utgör branschpraxis. Detta kräver en balans mellan yttersta kvalitet och en klok förbrukning av resurser, vilket i förlängningen definierar priset för tjänsten. 

 

bra pris hemstäd flyttstäd linköping norrköping

Städningens begränsningar

Det är viktigt att känna till att även den mest omfattande flyttstädningen har sina begränsningar. Vissa fläckar och andra avvikelser på ytor kan inte avlägsnas eller åtgärdas med standardmetoder för städning. Det kan innebära att man måste måla om, byta ut material eller tillgripa specialrengöring som inte ingår i standardpaketet för flyttstädning. Här är några exempel på sådana fall:

 • Permanent färg
  • Bläck, färg eller tusch på väggar eller golv som inte går att ta bort utan att skada ytans finish.
 • Fläckar på målade ytor
  • Om en förorening har trängt in i materialet så är det inte säkert att den kan lösas upp och/eller bearbetas bort utan att påverka underliggande färg. I sådana fall åtgärdas avvikelsen genom att ytan målas om.
 • Fläckar som absorberats av tapet
  • Om fett eller annan substans har trängt in i tapeten så är det inte säkert att den kan bearbetas bort utan att skada tapeten. I sådana fall åtgärdas avvikelsen genom att tapeten byts ut.
 • Synnerligen fläckiga väggar
  • När målade eller tapetserade väggar uppvisar en större mängd fläckar som i teorin kan tas bort, kan det hända att tiden och ansträngningen för att rengöra varje enskild fläck överstiger vad som är praktiskt eller ekonomiskt försvarbart. I dessa fall åtgärdas avvikelserna genom ommålning eller omtapetsering.
 • Inbränt fett
  • Ugnar och spisar kan ha inbränt fett som inte kan avlägsnas genom konventionell städning. Detta betraktas som missfärgningar och är i praktiken permanenta avvikelser.
 • Mögel
  • Djupt sittande mögel i fogar eller på väggar kan behöva saneras av fackspecialister.
 • Limrester
  • Områden där tejp eller klistermärken lämnat spår som är omöjliga att ta bort utan specialbehandling.
 • Hårt sittande kalkavlagringar
  • Hårt sittande kalk på ytor i badrum som inte kan avlägsnas med konventionell städning. Här kan särskild kalksanering med specialutrustning vara nödvändig.

Vår roll vid din flytt

Vi ska leverera en mycket högt ställd nivå av renlighet inom ramen för konventionell städning av bostaden. Vi är dock alltid redo att rådgöra om ytterligare åtgärder som kan behövas för att adressera problem som faller utom ramen för konventionell städning.

professionell flyttstädning


  Vänligen fyll i ett postnummer.

  Antal sidor fönstren putsas på:

  Balkong/altan finns:

  Första möjliga datum för städning*

  Senast möjliga datum för städning*

  *Ange så brett intervall av datum för lägsta pris möjligt.

  Antal rutor med 2 sidor:

  Antal rutor med 4 sidor:

  Antal rutor med 6 sidor:  Då behöver vi bara dina kontaktuppgifter så är allting klart

  Be om offert

  Kontakta oss

  Telefon: 013 - 560 20 00
  E-post: info@deluxia.se

  Ring oss

  Ring oss mellan 08:00-17:00 på 013 - 560 20 00.

  Kontakta oss

  Skicka ett meddelande med dina kontaktuppgifter så återkommer vi så fort vi kan!